TERMINY PIELGRZYMEK 2014 r.

Każda pierwsza sobota miesiąca
4 I, 1 II, 1 III, 5 IV, 3 V, 7 VI,
5 VII, 2 VIII, 6 IX, 4 X, 8 XI, 6 XII