TERMINY PIELGRZYMEK 2015 r.

Każda pierwsza sobota miesiąca
03.01, 07.02, 07.03, 11.04, 02.05, 06.06,
04.07, 01.08, 05.09, 03.10, 07.11, 05.12